Largo Desolato në Kosovë

Kompania Libre d’Esprit nga Parisi në Kosovë

Largo Desolato

affiche-kosovo-mediumsizeAutor: Václav Havel
Regjisor: Nikson Pitaqaj

  • 29 prill, Teatri i Gjakovës, 20:00h
  • 30 prill, Teatri i Pejës, 20:00h
  • 2 maj, Teatri Kombëtar i Kosovës, Prishtinë, 20:00h
  • 3 maj, Teatri i Ferizajt, 20:00h